Wirtualny spacer po urzędzie

III tom wydawnictwa

W czwartkowy wieczór, 23 stycznia, w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie promujące III tom wydawnictwa "Krotoszyn i okolice". Książka ta, tak jak i m.in. dwa poprzednie tomy, wydana została przez Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej, a zawiera, o czym mówi podtytuł: "opracowania i materiały źródłowe" oraz biografie ludzi zasłużonych dla naszego regionu.

Tom trzeci podsumowuje pewien okres pracy Towarzystwa, stąd też nieco odświętny charakter spotkania i udział zaproszonych gości. Byli wśród nich m.in.: Edward Kozupa - Sekretarz Powiatu, Tadeusz Krokos - krotoszynianin z pochodzenia, a obecnie prezes oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Kaliszu, Urszula Olejnik - radna miejska, sponsorzy wydawnictwa, autorzy tekstów. Wszystkich powitał wiceprezes Towarzystwa - Stefan Konieczny, a następnie, bardzo sympatycznym nawiązaniem do tematyki spotkania był występ zespołu artystycznego uczniów z Gimnazjum nr 1, przygotowanych przez Barbarę Suligę. Motywem przewodnim widowiska były niektóre lokalne tradycje i obyczaje. Swój uczuciowy związek z miastem rodzinnym wyraziły też w swych wierszach młode autorki: Magdalena Sobańska i Sylwia Robak. Każdy z młodych artystów w ramach podziękowań otrzymał książkę Mariana Kuszy opisującą dzieje krotoszyńskiego gimnazjum.

Teraz Józef Zdunek, prezes Towarzystwa i redaktor opracowania zbiorowego omówił jego treść. Dział pierwszy zawiera 8 opracowań, wśród nich: Jana Grzesińskiego - II część historii WSM (do 1976 r), Grzegorza Śniecińskiego - o historii krotoszyńskiego węzła kolejowego, Józefa Jańczaka - o harcerstwie krotoszyńskim w czasie II wojny światowej, Wacława Dwornikowskiego - "W okupowanym Orpiszewie", Józefa Zdunka "Krzyż, słup i kaplica przydrożna w Kuklinowie", Mariusza Marzyńskiego "Kościół św. Wojciecha w Kobiernie". W dziale drugim prezentowane są biogramy: Antoniego Antczaka, rodziny Czochralskich, ks. Stefana Kukiełczyńskiego, ks. Alojzego Piszczka, ks. Jana Rejewskiego i Zuzanny Zmitrowicz.


Materiały źródłowe zawierają: protokół powizytacyjny parafii w Kobiernie w 1790 r., kościoła farnego z tego samego roku, komentarze do statutu miasta z 1844 r., wspomnienia o udziale Władysława Rybakowskiego w Powstaniu Wlkp. Jest też część literacka, a w niej druga część gawęd Teotyna Rott - Żebrowskiego "Przy samowarze" i poemat folklorystyczny Antoniego Olejnika z 1908 roku.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie sponsorom i autorom egzemplarzy omawianego wydawnictwa. Dziękując za otrzymaną książkę Edward Kozupa, w atmosferze wspomnień, nawiązał do ważnej dla historii miasta, daty 23 stycznia - 63 rocznicy wyzwolenia miasta spod hitlerowskiej okupacji i 33 rocznicy oddania do użytku biblioteki, w której właśnie odbywa się to spotkanie. Obiekt ten został wzniesiony dzięki ofiarności społeczeństwa ówczesnego powiatu i to zaledwie w czasie jednego roku. Sekretarz Powiatu wysoko ocenił działalność Towarzystwa przekazującego potomnym prawdę o naszej przeszłości.

Swoje rodzinne związki z Krotoszynem przypomniał Tadeusz Krokos, pracujący tutaj w czasie okupacji w sklepie kolonialnym na rynku. Krotoszynianie zawsze chętnie wracają do swego miasta - podkreślił mówca, ofiarując Towarzystwu najnowszy, 33 tom "Rocznika Kaliskiego", którego jest współredaktorem.

Wreszcie Urszula Olejnik podkreśliła znaczenie takich wydawnictw (które na specjalnym stoisku można było na miejscu zakupić), utrwalających przeszłość i teraźniejszość i będących dobrym prezentem dla odwiedzających nasze miasto.

W wypowiedziach pojawiła się też sugestia, aby w następnych tomach temat harcerstwa wzbogacić o działalność Szarych Szeregów w innych gminach powiatu np. Zdunach i Kobylinie.

Pracownica biblioteki, Alina Kajewska, w dowód podziękowania za pracę redakcyjną wręczyła Józefowi Zdunkowi symboliczną wiązankę kwiatów, przypominając, że w bibliotece jest specjalny dział - regionalia, w którym znajdzie się także właśnie promowane nowe wydawnictwo. III tom cyklu "Krotoszyn i okolice" można zakupić właśnie w siedzibie biblioteki oraz w księgarni "Dom książki" przy Rynku. Cena - 30 zł.

Przekazany trzeci tom wzbogaca naszą wiedzę o regionie, a jednocześnie zapowiedziany został już tom czwarty, w znacznej części poświęcony 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.