Wirtualny spacer po urzędzie

Biała wstążka

W piątek, 4 września,  w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, odbyła się uroczysta inauguracja społecznej kampanii „Białej Wstążki”. Starosta Krotoszyński Leszek Kulka, jako ambasador kampanii wyraził duże zadowolenia z tak cennej i społecznie ważnej inicjatywy, podjętej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Pozostali uczestnicy spotkania wśród których byli m.in. dyrektor PCPR Andrzej Piotrowski, kierownik OIK Tadeusz Ciesiółka, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Karina Zimna oraz przedstawiciele mediów lokalnych podjęli dyskusję na temat genezy problemu agresywnych zachowań wobec kobiet. Przedstawiono także program, który w ramach ww. kampanii realizowany będzie na terenie powiatu krotoszyńskiego. Na koniec spotkania przedstawiciel SOW w Zdunach pani Anna Rowicka zaczynając od starosty, przypięła wszystkim mężczyznom uczestniczącym w konferencji symboliczne białe wstążki.

Akcja „Białej Wstążki” została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Prowadzona jest w ponad 55 krajach, a rozpoczęła się w 1991 r. w Kanadzie, gdy grupa mężczyzn zdecydowała, że będzie zachęcać mężczyzn do mówienia o przemocy wobec kobiet. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tysięcy mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.