Wirtualny spacer po urzędzie

Uwaga - Stypendia

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie uprzejmie informuje, iż w dniu 30 października 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, pt.: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez ucznia wniosku o przyznanie stypendium wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie stypendialnym w wersji papierowej w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, budynek C, w terminie do 20 listopada 2009 r.

Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów oraz wniosek i formularze pozostałych załączników wraz z Regulaminem stypendialnym dostępne są do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu http://www.efs.wup.poznan.pl/strony/682.php lub  www.efs.wup.poznan.pl