Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

XLIV sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek  27 listopada   2009 r. o godzinie 10,00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7 .

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje i zapytania radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Informacja o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krotoszynie dot. obsługiwania programów płatności w 2008 roku.

8.    Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku w powiecie.

9.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 dla Dorosłych im. Jana Pawła II w Krotoszynie,

b)    likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 dla Dorosłych w Krotoszynie,

c)    likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 w Krotoszynie,

d)    likwidacji Szkoły Policealnej nr 3 dla Dorosłych w Krotoszynie,

e)    likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych w Krotoszynie,

f)     likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 w Koźminie Wlkp.,

g)    zmiany uchwały nr XXXII/144/08 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu  na 2009 rok,

10.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.   Zapytania i wolne głosy.

12.   Zamknięcie obrad.