Wirtualny spacer po urzędzie

Stypendyści premiera w starostwie

We wtorek, 8 grudnia w biurze Przewodniczącego Rady Powiatu odbyła się miła uroczystość. Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Stanisław Szczotka oraz starosta krotoszyński Leszek Kulka spotkali się z najlepszymi uczniami szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat. Dziewięcioro młodych utalentowanych ludzi to stypendyści Prezesa Rady Ministrów.

Stypendia otrzymują najlepsi uczniowie każdej ze szkół, którzy wyróżniają się nie tylko nauką, ale także aktywnością społeczną i wzorowym zachowaniem. Nasi stypendyści to w przeważającej większości uczniowie klas maturalnych. Dlatego zwracając się do nich starosta L. Kulka przede wszystkim życzył, by wykorzystali swe talenty i nadal je rozwijali. Pytał także o przyszłe plany i wybrane kierunki studiów.

 Zarówno starosta jak i przewodniczący rady podkreślali, że sukcesy tak młodych ludzi są powodem do dumy dla wszystkich mieszkańców Ziemi Krotoszyńskiej. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i pedagodzy ze szkół, a także naczelnik Wydziału Edukacji Barbara Jakubek. Wyróżnieni uczniowie odebrali z rąk starosty i przewodniczącego listy gratulacyjne oraz drobne upominki. W tym roku stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymali:  Andrzej Świerzewski - Uczeń Liceum Profilowanego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1w Krotoszynie

Katarzyna Malec - Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego - im. H.Kołłątaja w Krotoszynie

Weronika Maciejewska - Uczennica Liceum Profilowanego O Profilu Socjalnym,  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim 

Jadwiga Bartek - Uczennica III Liceum Ogólnokształcącego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K. Libelta w Krotoszynie

Michał Doliński - Uczeń Technikum nr 1 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  w Krotoszynie 

Joanna Szczepaniak - Uczennica Technikum nr 2 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K. Libelta w Krotoszynie 

Paulina Szymańska - Uczennica II Liceum Ogólnokształcącego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie

Karolina Bilińska - Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim  

Sylwia Pawlak - Uczennica Technikum w Zawodzie Technik Agrobiznesu - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim. 

Regionalna uroczystość wręczenia dyplomów przyznania stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej odbyła się 27 listopada w Poznaniu - w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej  II stopnia im. M. Karłowicza. Do stypendystów przemawiali - wicewojewoda Przemysław Pacia   i Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak . W części artystycznej wystąpiła młoda utalentowania skrzypaczka poznańskiej szkoły, także stypendystka - mieszkanka Zdun Magdalena Morawska. 

Fot. M. Kalisz-Hnatów „Prasa Lokalna” 

P.Wójcik