Wirtualny spacer po urzędzie

Wyróżnienie dla krotoszyńskiego Zespołu Interwencji

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" przyznały wyróżnienie dla Zespołu Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za pracę pisemną dotyczącą zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wszystkie wyróżnione prace oraz ich autorzy zostaną zaprezentowani na łamach pism współfinansowanych przez PARPA i poświęconych lokalnym systemom rozwiązywania problemów alkoholowych. Ponadto przedstawiciele zespołów wezmą udział w XIV konferencji przeciw przemocy w rodzinie, podczas której będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia.
To szczególne wyróżnienie jest wyrazem uznania działań dla koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinach oraz potwierdzeniem zasadności podjętych wyzwań w roku 1999 i ich realizacji w latach następnych. Idea tworzenia partnerstwa i poczucie interdyscyplinorności w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy znalazło uznanie specjalistów.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej Niebieskiej Linii