Wirtualny spacer po urzędzie

Kolejne ulice dzięki WRPO

22 kwietnia 2010 r. w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie odbyła się inauguracja kolejnej inwestycji drogowej, która będzie dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej. Projekt pod nazwą „Przebudowa ciągu ulic powiatowych z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 w Krotoszynie – etap II (zadanie I)” realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Inaugurację projektu nr WND-RPWP.02.02.02-30-028/09 współfinansowanego w ramach WRPO Priorytet II działanie 2.2 schemat II pt. „Przebudowa ciągu ulic powiatowych z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 w Krotoszynie – etap II (zadanie I)” otworzył Starosta Krotoszyński Leszek Kulka. Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do podjęcia tego wyzwania szczególnie włodarz powiatu dziękował burmistrzowi i radnym Rady Miejskiej w Krotoszynie. To bowiem kolejny projekt realizowany przy udziale finansowym gminy. Również burmistrz Julian Jokś nie krył satysfakcji z tego, że kolejne ulice w Krotoszynie zostaną przebudowane.

W spotkaniu uczestniczyli także członkowie zarządu powiatu: Renata Rzekiecka, Sławomira Fedorowicz i Krzysztof Kaczmarek, a także przewodniczący komisji: Wiesław Popiołek i Stanisław Ratajski.

Inwestycja realizowana będzie w 2010 roku. Szczegóły techniczne dotyczące zakresu prac przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg - Krzysztof Jelinowski, który poinformował, że w ramach tej inwestycji przebudowa obejmie:- ul. Wiejską na długości 620 m,- ul. Ściegiennego na długości 468 m,- ul. Osadniczą na długości 238 m,- ul. Szosa Benicka na długości 655 m oraz- 215 m ciąg pieszo jezdny w ul. Ściegiennego.Wykonanych zostanie 3800 m2 chodników oraz 1585 m2 ciągów pieszo - rowerowych. W ramach tych prac uwzględniono wykonanie nowego skrzyżowania oraz przebudowę 9 już istniejących skrzyżowań. Przebudowie ulegnie również 1 przejazd kolejowy w ul. Wiejskiej. Przewiduje się rozpoczęcie inwestycji od usunięcia wszelkich kolizji tj. gazowniczych na przełomie kwietnia i maja, telekomunikacyjnych na przełomie kwietnia i maja, wodociągowych na przełomie kwietnia i maja, kanalizacyjnych na przełomie kwietnia i maja oraz elektroenergetycznych w tym samym okresie.

Zgodnie z dotychczasowym harmonogramem prace drogowe wykonywane będą sukcesywnie począwszy od pierwszych dni czerwca.  

Harmonogram zakłada:

-  przebudowę ul. Szosa Benicka (od. Osadniczej do ul. Grudzielskiego) i ul. Ściegiennego (od ul. Szosa Benicka do ul. Osadniczej)

- od. 1.06. do 31.07 br.

-  przebudowę ul. Osadniczej i ul. Ściegiennego (od ul. Osadniczej do ul. Wiejskiej)


- od 01.08. do 31.08. br.
- przebudowę ul. Wiejskiej - od 01.09. do 22.10. br.

Zakończenie rzeczowe inwestycji planowane jest na dzień 28.10.2010 r.

W ramach realizowanej inwestycji infrastruktura towarzysząca oszacowana jest na 19,91% kosztów kwalifikowanych.

 

PZD/RPK