Wirtualny spacer po urzędzie

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego informuje,

że w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul.56 Pułku  Piechoty Wlkp. nr 10  oraz stronie internetowej zamieszczona została oferta złożona w dniu 18 maja 2010 r. przez Stowarzyszenie „ Twoja Alternatywa” w Krotoszynie na realizację zadania publicznego
w obszarze współpracy: Wspieranie aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu powiatu, nazwa zadania: Obóz socjoterapeutyczny dla młodzieży połączony
z aktywnym wypoczynkiem. Ofertę zamieszcza się na okres 7 dni zgodnie z art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r Nr 96. poz.873 ze zm.).   


Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Leszek Kulka


ZOBACZ OFERTĘ