Wirtualny spacer po urzędzie

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego informuje

że w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul.56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10  oraz stronie internetowej zamieszczona została oferta złożona w dniu 06 lipca 2010 r. przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej w Krotoszynie na realizację zadania publicznego, nazwa zadania: Wycieczka dla dzieci niepełnosprawnych i sprawnych.

Ofertę zamieszcza się na okres 7 dni zgodnie z art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r Nr 96. poz.873 ze zm.).  

Więcej w BIP