Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja budżetowa

V sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek, 28 stycznia 2011 r. o godzinie 13,00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje i zapytania radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Uchwalenie budżetu powiatu na 2011 rok.

8.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński w roku 2010.

9.    Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji,

b)   pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych,

c)    zmiany uchwały Nr XXXVIII/249/06 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych,

d)   uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Krotoszyńskiego na 2011 rok,

e)    zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 rok,

f)     delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

12. Zapytania i wolne głosy.

13. Zamknięcie obrad.