Wirtualny spacer po urzędzie

Szkolenie przedsiębiorców w Cechu Rzemiosł Różnych - 25 kwietnia 2012 r.

Od wielu lat Starostwo Powiatowe w Krotoszynie wspólnie z Departamentem Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje szkolenia dla podmiotów gospodarczych występujących na terenie powiatu krotoszyńskiego.

Dotychczas przeprowadzone szkolenia cieszyły się dużą frekwencją i uznaniem ze strony rzemieślników i przedsiębiorców zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych  Krotoszynie i nie zrzeszonych z powiatu krotoszyńskiego. Tematem szkolenia przedsiębiorców były zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadów, ewidencją i zbiorczym zestawieniem o odpadach oraz obowiązki przedsiębiorców w zakresie wykonywania sprawozdawczości, które przedstawiła p. Lidia Lipska oraz opłaty za korzystanie ze środowiska i opłata produktowa + baterie, które omówiła p. Magda Jachowska. Obie panie reprezentowały Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie dziękuję Starszemu Cechu Rzemiosł Różnych P. Józefowi Januszkiewiczowi za okazaną pomoc, wynajęcie sali i możliwość przeprowadzenia szkolenia.

Zb. Barański - Naczelnik WOŚRiL