Wirtualny spacer po urzędzie

Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie informuje o możliwości ubiegania się na rok szkolny/akademicki 2012/2013 o stypendium  Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego stwarza możliwość uzyskania pomocy materialnej uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentom wyższych uczelni publicznych zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i osiągającym dobre wyniki w nauce.
Szczegółowe informacje na temat przyznawania stypendiów można znaleźć w Regulaminie stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Wszelkie dokumenty, w tym Regulamin, wzory wniosków wraz z załącznikami są dostępne:

1) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem: www.umww.pl w zakładce biuletyn informacji publicznej / Sejmik Województwa Wielkopolskiego / Uchwały / Uchwały Sejmiku - IV kadencja / Uchwały podjęte na XXIII Sesji Sejmiku w dniu 25 czerwca 2012 r. / poz. 16. XXIII/400./12,

2) w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (pokój nr 14),

3) w szkole, do której uczęszcza uczeń (dotyczy szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krotoszyńskiego).

Nabór wniosków stypendialnych:
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zameldowani na stałe na terenie powiatu krotoszyńskiego składają wnioski w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, Wydział Edukacji, pok. nr 14 – w terminie do 25 września 2012 roku.
 

- słuchacze i studenci zameldowani na stałe na terenie powiatu krotoszyńskiego składają wnioski w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, Wydział Edukacji, pok. nr 14 – w terminie do 20 października 2012 roku.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o programie stypendialnym można uzyskać w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 725-42-56

Spis dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku.

Jednocześnie informujemy, że złożenie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.