Wirtualny spacer po urzędzie

Lokal pod najem

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10, wywieszony został wykaz dla lokalu użytkowego położonego w budynku stanowiącym własność Powiatu Krotoszyńskiego, znajdującym się  w Krotoszynie, na działce nr 1910/5, przeznaczonego do oddania w najem. Wykaz został  sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).
                                                                                                 
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego   
Leszek Kulka