Wirtualny spacer po urzędzie

Powiat odda nieruchomość w dzierżawę

Starosta Krotoszyński informuje:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszony został wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w  Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, oznaczonej  działką nr 1304/7, przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).  

Starosta
Leszek Kulka