Wirtualny spacer po urzędzie

XXXIII Sesja Rady Powiatu

XXXIII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się we wtorek 30 kwietnia 2013 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym
5. Interpelacje radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w 2012 roku.
8. Przyjęcie sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXIX/149/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok,
b) zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXXIX/148/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2013-2016.
10. Apel Rady Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie uboju rytualnego.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
12. Zapytania i wolne głosy.
13. Zamknięcie obrad.