Wirtualny spacer po urzędzie

Szkolenie członków Powiatowego i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego

21 listopada 2013 roku odbyło się szkolenie członków Powiatowego i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawicieli powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży.
Zadaniem szkolenia było doskonalenie umiejętności w zakresie zarzadzania kryzysowego oraz współdziałania podmiotów uczestniczących w systemie zarzadzania kryzysowego na szczeblu gminy i powiatu.

Pan Krzysztof Kaczmarek Wicestarosta w swym wystąpieniu nawiązał do wydarzeń  z 2009 roku podkreślając jak ważną funkcję odgrywa współdziałanie służb ratowniczych  z gminnymi i powiatowym centrum zarządzania kryzysowego i dlatego należy je doskonalić.
Na zaproszenie organizatorów szkolenia z prelekcją wystąpił dr Ireneusz Dziubek wykładowca Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.
Tematami szkolenia były:
• Zadania zespołów zarządzania kryzysowego.
• Współdziałanie służb, inspekcji i straży z powiatowym i gminnymi centrami zarzadzania kryzysowego w poszczególnych fazach zarzadzania kryzysowego.
• Funkcjonowanie systemu ostrzegania i alarmowania.
• Zasady działania w sytuacji wystąpienia choroby zakaźnej wśród zwierząt.
• Procedura postępowania w przypadku zbiorowych ognisk zatruć pokarmowych.
• Procedury reagowania kryzysowego na przykładzie sytuacji związanej z wybuchem gazociągu w Jankowie Przygodzkim.
• Zadania jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w systemie zarządzania kryzysowego.
W szkoleniu uczestniczyły 53 osoby.