Wirtualny spacer po urzędzie

Konsultuj z pomysłem

15 lipca w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz w Centrum Koordynacyjnego Informacyjnego w Krotoszynie odbyły się spotkania edukacyjne w ramach projektu: „Konsultuj z pomysłem - aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji w powiecie krotoszyńskim” realizowanego przez Fundację Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w partnerstwie z Powiatem Krotoszyńskim. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V: Dobre rządzenie, poddziałanie 5.4.2.: rozwój dialogu obywatelskiego.
Uczestnikami spotkań byli Radni Powiatu Krotoszyńskiego, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego, dyrektorzy oraz przedstawiciele JST z terenu powiatu krotoszyńskiego i przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Podczas spotkania Dr Marek Urbaniak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zaprezentował nowoczesne narzędzia konsultacji społecznych, a Marzena Wiśniewska naczelnik Wydziału Rozwoju Promocji Kultury i Sportu przedstawiła nowy powiatowy portal internetowy poświęcony konsultacjom społecznym oraz wyjaśniła, jak za pomocą portalu będzie można nanosić uwagi do projektu Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2014 – 2020.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu i zapraszamy do współpracy.