Wirtualny spacer po urzędzie

Bohaterowie Wolności ? wystawy okolicznościowe w Muzeum

9 sierpnia 2014r. w Muzeum Regionalnym w Krotoszynie odbyło się otwarcie dwóch wystaw zorganizowanych dla uczczenia ćwierćwiecza przemian demokratycznych w Polsce. Wystawy są jednym z wydarzeń towarzyszących 10-leciu Polskiego Związku Sumo i objęte zostały patronatem Prezydenta RP.  Głównym akcentem wernisażu było spotkanie z dr Agnieszką Żuławską – Umeda, wdową po Yoshiho Umedzie – obywatelu Japonii, polskim działaczu opozycji demokratycznej.

 

Wystawa pt. Bohaterowie Wolności  - ludzie walki, pracy, modlitwy  składa się z  24 tablic upamiętniających wybitnych Polaków, którzy bez wątpienia zasługują na miejsce w Panteonie Wolności. 25. postacią, która dopełnia symboliczną liczbę jubileuszu jest Yoshiho Umeda (1949-2012) – polski patriota rodem z Japonii. Wraz z innymi bohaterami „drugiego planu”  znalazł się wśród postaci pierwszoplanowych będących dla całego świata symbolem naszego narodowego sukcesu.  Jemu też poświęcono odrębną ekspozycję pt. Pierwszy obywatel Drugiej Japonii.

 Ten niezwykły człowiek - Syn prof. Ryochu Stanisława Umeda, współtwórcy katedry japonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, wypełniając  ostatnia wolę ojca, przyjechał w 1963 r. do Polski. Jako student rozpoczął współpracę z KOR.  Od początku powstania NSZZ „Solidarność” aktywnie uczestniczył w organizacji związku. Po wprowadzeniu stanu wojennego wielokrotnie  przesłuchiwany i w końcu  wydalony z Polski na siedem lat. Był pierwszym działaczem Solidarności w okresie  stanu wojennego, przyjętym przez Jana Pawła II na audiencji specjalnej.

W ostatnich latach wyłączył się z życia politycznego i poświęcił biznesowi. Działał  na rzecz przyciągania japońskich inwestycji do Polski.  Stał się ekspertem w zakresie wdrożenia Mechanizmów Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w spr. Zmian Klimatu w Polsce. Autor wielu opracowań i artykułów z dziedziny ekologii i zmian klimatu.

O niezwykłym życiu swego męża opowiedziała mieszkańcom Krotoszyna pani Agnieszka Żuławska – Umeda – japonistka, tłumacz literatury japońskiej, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Za wzruszającą opowieść  podziękowali jej starosta Leszek Kulka i prezes Polskiego Związku Sumo Dariusz Rozum (pomysłodawca ekspozycji). Zwieńczeniem wydarzenia był pokaz tradycyjnego tańca japońskiego w wykonaniu córki Y.Umedy – Hany Umeda.

Wystawy można oglądać w Muzeum Regionalnym im. H. Ławniczaka w Krotoszynie.

 

 Film Franciszka Kurzawy - YouTube