Wirtualny spacer po urzędzie

OGŁOSZENIE STAROSTY KROTOSZYŃSKIEGO O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE  STAROSTY  KROTOSZYŃSKIEGO  O  OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT.
(Uchwała Nr 752 /14 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 14 listopada 2014 r.)
Na podstawie Uchwały Nr L/261/14 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 26 września 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r, poz. 1118) na rok 2015.
STAROSTA  KROTOSZYŃSKI  OGŁASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT  NA  NASTĘPUJĄCE  ZADANIA:
(Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 752/14 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 14 listopada 2014 r.)
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH PRZY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2015 R.

Zobacz więcej...