Wirtualny spacer po urzędzie

INFORMACJA DOTYCZĄCA INCYDENTU W ELEKTROWNI NA UKRAINIE

Zgodnie z informacją przesłaną przez Wielkopolskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu na podstawie danych Państwowej Agencji Atomistyki informuję, iż brak jest zagrożenia w związku z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie.
Poniżej przytaczamy też informację mailową otrzymaną przez Wielkopolskie Centrum Zarządzania Kryzysowego od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa:

"W związku z pojawieniem się ponownych zapytań dotyczących sytuacji na Ukrainie, CEZAR zweryfikował informacje w systemach USIE i ECURIE – brak informacji o jakimkolwiek zagrożeniu. Sprawdzono informacje na stronie dozoru ukraińskiego – brak jakichkolwiek informacji o zagrożeniu. Wyniki pomiarów ze stacji PMS w normie. Wyniki pomiaru mocy dawki promieniowania gamma w Europie, publikowane w systemie EURDEP są w normie. Brak zagrożenia radiacyjnego.
CEZAR skontaktował się z dozorem jądrowym Ukrainy, który potwierdza brak jakiegokolwiek zagrożenia. Planowane jest na dzień dzisiejszy ponowne włączenie III bloku, który został wyłączony 28 listopada 2014."


Stanisław Szczotka
Starosta Krotoszyński