Wirtualny spacer po urzędzie

Rada Powiatu dokonała wyboru wicestarosty, członków zarządu oraz przewodniczących komisji stałych

II sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego V Kadencji odbyła się w środę, 10 grudnia 2014r. Podczas obrad dokonano wyboru wicestarosty, którym został Paweł Radojewski oraz członków zarządu, którymi (obok włodarza powiatu i jego zastępcy) będą : Janusz Baszczyński, Andrzej Piesyk i Wiesław Popiołek. Pracami Komisji Budżetowo Gospodarczej i Rolnictwa pokieruje Piotr Osuch, Komisji Spraw Społecznych przewodniczyć będzie Renata – Zych Kordus, a Komisji Rewizyjnej - Dariusz Rozum.

W sesji uczestniczyło 16 radnych, gdyż Komisarz Wyborczy nie przekazał jeszcze zaświadczeń o wyborze na radnego osobom, które wejdą w skład rady w miejsca osób wybranych na włodarzy gmin – Krotoszyn, Kobylin i Zduny.

Kandydaturę Pawła Radojewskiego na wicestarostę zarekomendował starosta Stanisław Szczotka. On także zaproponował radzie skład zarządu oraz kandydatury Piotra Osucha i Dariusza Rozuma. Kandydaturę Renaty Zych – Kordus przedstawił Wiesław Popiołek. Wicestarostę i pozostałych członków zarządu wybierano w głosowaniu tajnym, a przewodniczących komisji – w głosowaniu jawnym.

Zarówno nowo wybrany wicestarosta, jak i pozostali wybrani,  dziękowali za zaufanie, jakim obdarzyli ich członkowie rady oraz zadeklarowali ciężką i sumienną pracę na rzecz dobra mieszkańców Ziemi Krotoszyńskiej.