Wirtualny spacer po urzędzie

Zajmą się usuwaniem niebezpiecznego azbestu

Powiat krotoszyński i wchodzące w jego skład gminy dofinansują usuwanie azbestu znajdującego się na terenie powiatu. Likwidacją wyrobów zawierających azbest zajmie się samorząd powiatowy.

W piątek, 20 listopada, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie odbyło się spotkanie dotyczące możliwości usuwania azbestu z terenu powiatu. W spotkaniu wziął udział wicestarosta Paweł Radojewski, Wiesław Popiołek (członek Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego ), Zbigniew Barański (Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego) oraz przedstawiciele poszczególnych gmin powiatu krotoszyńskiego. Rozmawiano o planowanym przedsięwzięciu, jakim jest wdrożenie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego”.

Jak się okazuje – zarówno powiaty, jak i związki gmin mogą starać się o dofinansowanie likwidacji azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na naszym terenie o dofinansowanie to ma zamiar wystąpić samorząd powiatowy, najpierw jednak konieczne jest przyjęcie stosownego regulaminu i podpisanie porozumień z gminami.

W pierwszej połowie 2016 r. starostwo zajmie się opracowaniem dokumentacji pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska oraz Programu usuwania azbestu dla Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2032”. Rok 2016 będzie też czasem dla gmin na przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców oraz na sporządzenie szczegółowego zestawienia wyrobów z azbestem. Do tej pory takie zestawienie sporządzono jedynie w Koźminie Wlkp. Jak się okazuje – w tej gminie znajduje się aż 440 tys. metrów kw. azbestu, w tym 370 tys. metrów kw. na budynkach gospodarczych.

Również w 2016 r. powiat złoży wniosek o dofinansowanie programu z WFOŚiGW. Całość programu ma być finansowana z funduszu oraz z budżetów poszczególnych gmin i powiatu.

Wraz z początkiem roku 2017 przyjęte przez gminy wnioski przekazywane będą do starostwa. Te realizowane będą według kolejności zgłoszeń. Jest o co walczyć, ponieważ można uzyskać dofinansowanie zarówno na demontaż, jak i transport, i utylizację niebezpiecznego dla zdrowia azbestu.

- Warto podkreślić, że powiat realizuje obecnie plan usuwania azbestu z własnych obiektów. Niedawno zmieniono pokrycie dachowe w jednym z budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. Na rok 2016 planujemy usunięcie azbestu z budynku internatu ZSP w Koźminie Wlkp., magazynu technicznego SP ZOZ w Krotoszynie, posterunku policji w Kobylinie i garażu w SOSW w Borzęciczkach – mówi Zbigniew Barański.

Tekst i fot. M. Krupa