Wirtualny spacer po urzędzie

Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z ustawą z 28.8.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255), od 1 stycznia 2016 r. w Powiecie Krotoszyńskim funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Od 1 stycznia 2016 r. w Powiecie Krotoszyńskim świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców. W Krotoszynie oraz w Koźminie Wlkp. zostały uruchomione punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane zostały w budynkach:
1)    Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10A
w Krotoszynie - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym pomocy prawnej udzielają adwokaci
- w poniedziałki w godzinach od 13:00-17:00,
- we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 9:00 do 13:00;
2)    Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10A
w Krotoszynie- punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym pomocy prawnej udzielają radcowie prawni i adwokaci
- w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 9:00 do 13:00,
- w czwartki w godzinach od 13:00 do 17:00;
3)    Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp. im. Józefa Marcińca, przy ul. Strzeleckiej 2 w Koźminie Wlkp. - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym  pomocy prawnej udzielają radcowie prawni
- w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 9:00 do 13:00,
- w środy w godzinach od 13:00 do 17:00.

Dla kogo?

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (kliknij) zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
•    osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
•    osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (kliknij),
•    osoby, które ukończyły 65 lat,
•    osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
•    kombatanci,
•    weterani,
•    zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje?

Pomoc prawna polega na:
•    poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
•    wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
•    pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
•    sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
•    prawa pracy,
•    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
•    prawa cywilnego,
•    prawa karnego,
•    prawa administracyjnego,
•    prawa ubezpieczeń społecznych,
•    prawa rodzinnego,
•    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Zarządzenie Nr 54/2015