Wirtualny spacer po urzędzie

Kołłątajowski rok z matematyką

Od stycznia 2016 r. I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja realizuje projekt KOŁŁĄTAJOWSKI ROK Z MATEMATYKĄ, współfinansowany przez mFundację, która powstała w 1994r. Misją mFundacji jest wspieranie programów służących podnoszeniu poziomu edukacji.

13 listopada 2013 r. Rada Fundacji wyznaczyła nowy kierunek działań Fundacji mBanku na lata 2014-2016. W centralnym punkcie strategii znajdują się działania na rzecz edukacji matematycznej. Rada wierzy, że matematyka jest fundamentem logicznego myślenia. Chce rozwijać i stymulować myślenie matematyczne, pokazać jak ciekawa i potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność sprawnego liczenia.

Celem projektu realizowanego przez uczniów I LO jest rozwijanie umiejętności matematycznych wśród uczniów , pokazanie , że matematyka nie jest taka straszna. W tym celu uczniowie I LO im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie prowadzić będą zajęcia na różnych etapach kształcenia: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum. Sami rozwijać będą swoje matematyczne pasje uczestnicząc w wykładach otwartych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i Politechnice Poznańskiej. Projekt jest ogromnym wsparciem dla koła samokształceniowego, które działa w tej szkole od września 2015r. Opiekunami koła są pedagog szkolny Anna Czwojda i nauczyciel matematyki Iwona Nowaczyk. Głównym celem koła jest pomoc dla uczniów mających trudności w opanowaniu treści nauczania z matematyki. Uczniowie , którym matematyka nie sprawia problemu, tłumaczą swoim młodszym kolegom zagadnienia z poszczególnych działów. Kołłątajowcy bardzo chętnie korzystają z tej formy pomocy. Dzięki wsparciu finansowemu pani dyrektor Elżbiety Płóciennik zostało wyremontowane w piwnicy pomieszczenie, w którym działa koło, natomiast z projektu zostanie wzbogacona baza dydaktyczna. Zakupione zostaną pomoce naukowe oraz liczne zbiory zadań.

W ramach realizacji projektu w dniu 19.02.2016 r. uczniowie z klasy II a z opiekunem Iwoną Nowaczyk uczestniczyli w wykładach organizowanych w ramach Dnia Delty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : „Anioły, demony, fizyka”, który poprowadził Krzysztof Turzyński oraz wykład Łukasza Rajkowskiego „O tym co naj”. Słuchacze wraz z wykładowcą rozwiązywali zadania opierając się o wybór odpowiedniego ekstremum. Miało to na celu uzmysłowić wszystkim, że w matematyce bywa tak, że najtrudniejsze zadania najprościej rozwiązać rozpatrując konfiguracje, która jest często największa, najmniejsza lub inne naj. W tej metodzie bardzo ważny jest dobór odpowiedniego przymiotnika będącego kluczem rozwiązania rozpatrywanego problemu.

Po dużej dawce wiedzy matematycznej przed licealistami było ogromne wezwanie. 22 lutego uczennice klasy 1a : Anna Tomczyk, Zuzanna Jagodzińska, Angelika Zielonka, Weronika Frankiewicz, Aleksandra Junik, Aleksandra Szulc, Marta Brenk oraz Patrycja Jackowiak z opiekunem Iwoną Nowaczyk, odwiedziły przedszkole „Miś Uszatek". Spotkanie odbyło się w ramach projektu , który zakłada miedzy innymi wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci z uwzględnieniem edukacji matematycznej . W czasie przeprowadzonych zajęć uczennice I LO utrwalały z dziećmi podstawowe zagadnienia matematyczne. Przedszkolaki wykazały się wiedzą w zakresie liczenia, jak i znajomością figur geometrycznych. Sprawnie klasyfikowały przedmioty według podanych cech. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w zadaniach przygotowanych przez licealistki. Po zakończonych zajęciach każdy maluch otrzymał „Dyplom Przedszkolaka za aktywne matematyczne myślenie". Z kolei zarówno wychowawczyniom grup, jak i dyrekcji przedszkola, w podziękowaniu za możliwość uczestnictwa w projekcie, zostały wręczone kwiaty. Dodatkowo obie grupy otrzymały gry edukacyjne ufundowane przez mBank.

Tekst i zdjęcia: I LO Krotoszyn