Wirtualny spacer po urzędzie

Akademia zawodu - podsumowanie projektu

Doradztwo zawodowe w ramach projektu „Akademia zawodu. Praktyka i kompetencje zawodowe dla uczniów szkół powiatu krotoszyńskiego” - Edycja I (listopad-grudzień 2016)

W czterech technikach powiatu krotoszyńskiego rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Akademia zawodu. Praktyka i kompetencje zawodowe dla uczniów szkół powiatu krotoszyńskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Projekt daje możliwość nabycia nowych kompetencji zawodowych w ramach: spotkań z doradcą zawodowym, udziału w szkoleniach oraz wakacyjnego stażu.

Od listopada 2016 r. uczniowie spotykali się z doradcą zawodowym, który na podstawie rozmów i testów zawodowych starał się określić predyspozycje zawodowe uczestników oraz pomóc w wyborze dalszej ścieżki zawodowej.

Łącznie, w okresie listopad – grudzień 2016, w spotkaniach z doradcą zawodowym – panią Katarzyną Nowacką, wzięło udział 40 uczniów, ze szkół:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie – 10 uczniów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie – 10 uczniów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie – 10 uczniów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim – 10 uczniów

Podczas pierwszego spotkania uczniowie wypełniali „Wieloaspektową Ocenę Preferencji Zawodowych” -  test, który diagnozuje osobowość zawodową oraz preferencje w zakresie środowiska pracy. Na podstawie 6-typów osobowości, uczeń otrzymał opis dominujących u niego cech wybranych spośród: typu badawczego, realistycznego, artystycznego, konwencjonalnego, społecznego i przedsiębiorczego. Uzupełnieniem diagnozy była również analiza właściwości pracy:

·         poczucie bycia szanowanym dobre relacje ze współpracownikami
·         dobre stosunki z przełożonymi
·         szanse rozwoju zawodowego
·         komfortowe warunki pracy
·         duża aktywność  w pracy
·         samodzielność w  ustalaniu sposobu realizacji zadań
·         Indywidualne ustalanie godzin roboczych
·         poczucie, że własna praca ma sens
·         wykorzystywanie w pracy wielu własnych umiejętności
·         widoczne efekty własnego działania
·         możliwość korzystania z  pomocy  współpracowników
·         jasno określone zadania / jasno sformułowane cele

Wyniki uzyskane za pomocą WOPZ zostały skonfrontowane z możliwościami, jakie oferuje uczniom obecny rynek pracy. W ten sposób podczas drugiej rozmowy z doradcą zawodowym uczestnicy projektu zostali skierowani na szkolenia zawodowe, które z pewnością zwiększą ich szanse na zatrudnienie po ukończeniu szkoły średniej.

Uczniowie, w najbliższym czasie wezmą udział w szkoleniach:

- Obsługa i programowanie obrabiarek CNC wraz z eksploatacją urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV – Mahle Polska sp. z o.o.
- Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z elementami gospodarki magazynowej – Dino Polska S.A.

Ogółem, w okresie 30.11.2016 – 20.12.2016 przeprowadzono 80 godzin doradztwa zawodowego dla 40 uczniów.

Tekst i zdjęcia: EKS