Wirtualny spacer po urzędzie

APEL do mieszkańców powiatu krotoszyńskiego

Starosta Krotoszyński zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców powiatu krotoszyńskiego o podjęcie działań na rzecz ochrony powietrza na terenie naszego powiatu.

Za zły stan jakości powietrza odpowiada przede wszystkim tzw. „niska emisja”, która wynika w dużej mierze ze złych przyzwyczajeń ludzi i pewnych standardów zachowań.

Wybór sposobu ogrzewania mieszkań czy środka transportu wpływa na jakość powietrza, którym oddychamy. Głównymi „sprawcami” zanieczyszczeń są piece opalane węglem niskiej jakości lub drewnem i co gorsza nierzadko odpadami, najczęściej śmieciami.

Tylko zrozumienie przez społeczeństwo procesów w jakich biorą udział pyły drobnocząsteczkowe może wpłynąć na zmianę tych zachowań i poprawę jakości powietrza.

CZY WIESZ, ŻE:

Szkodliwe substancje wydostające się z dymem z Twojego komina opadają w promieniu 10-krotności jego wysokości, czyli na twój dom i jego otoczenie.

Szkodliwe substancje zawarte w dymie wpływają niekorzystnie na zdrowie Twoje i Twojej rodziny powodując wiele schorzeń:

-   w układzie oddechowym – przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), raka płuc, astmę,
-   w układzie nerwowym – bóle głowy oraz zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego,
-   w układzie krążenia – chorobę niedokrwienną serca, zawał serca,
-   w układzie pokarmowym – zaburzenia pracy wątroby,
-   w układzie rozrodczym – zaburzenia pracy narządów wewnętrznych,
-   w układzie immunologicznym – alergie.

Zgodnie z raportem WHO opublikowanym w 2016 roku polskie miasta znajdują się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej w odniesieniu do pyłu Pm2,5.

Wśród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast na pozycji 41 znalazł się Kalisz.

Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że w ciągu roku z powodu zanieczyszczenia powietrza na świecie przedwcześnie umiera blisko 7 mln ludzi, co stanowi aż 1/8 wszystkich zgonów.

Według szacunków Komisji Europejskiej z powodu zanieczyszczenia powietrza każdego roku przedwcześnie umiera ok. 45 000 mieszkańców Polski. Dla porównania: każdego roku w Polsce w wypadkach ginie ok. 3300 osób.

A można to zmienić. Wystarczy zmienić nawyki.

Każdy z nas jest odpowiedzialny za jakość powietrza i każdy z nas może wpłynąć na jego poprawę przestrzegając przepisów prawa, wykonując działania wskazane w Programach ochrony powietrza, stosując na co dzień dobre praktyki wpływające na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza. Aby to zmienić, wystarczy tylko zmienić nawyki, jak: zmiana sposobu ogrzewania na niskoemisyjne źródło ciepła, zmiana paliwa węglowego na lepsze, o mniejszej zawartości popiołu, niestosowanie do ogrzewania paliwa o bardzo niskiej jakości,  np. miału węglowego, stosowanie się do zakazu spalania odpadów w piecach, ograniczenie palenia w kominkach, a przede wszystkim stosowanie selektywnej zbiórki odpadów.

Oprac. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie