Wirtualny spacer po urzędzie

Chirurgia przeniesiona z Floriańskiej na Bolewskiego

Od 3 kwietnia 2017 r. w przychodni przy ul. Bolewskiego w Krotoszynie działają nowe poradnie specjalistyczne. Oficjalna inauguracja odbyła się w środę, 5 kwietnia.

W spotkaniu inaugurującym działalność poradni chirurgicznej wzięli udział dyrektorzy SP ZOZ: Krzysztof Kurowski, Mieczysław Pełko i Dariusz Markowski oraz wicestarosta Paweł Radojewski. Spotkanie odbyło się wyremontowanym skrzydle przychodni przy ul. Bolewskiego.

W skrzydle tym zostały posadowione poradnie, które wraz z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym udzielają świadczeń od 3 kwietnia 2017 r. Są to poradnie: chirurgiczna i reumatologiczna, które dotychczas realizowały świadczenia w budynku przy ul. Floriańskiej 10, a także poradnie: nefrologiczna (przeniesiona z budynku Stacji Dializ) oraz  chirurgiczna  i ortopedyczna (przeniesiona z budynku B przychodni, za łącznikiem). Do drugiego skrzydła przychodni przeniesiono poradnię kardiologiczną (z ul. Floriańskiej 10).

Ideą tych zmian było takie umiejscowienie poradni specjalistycznych, by była możliwa obsługa ich przez jedną rejestrację i doprowadzenie do zracjonalizowania zatrudnienia w poradniach specjalistycznych. Rejestracja ta wkrótce będzie obsługiwać wszystkie poradnie specjalistyczne w SPZOZ w Krotoszynie, z wyjątkiem poradni ginekologiczno-położniczej, w której ze względu na specyfikę świadczeń rejestracja będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach, a także poradni znajdujących się w Koźminie Wlkp.

Łączny wstępny koszt robót adaptacji pomieszczeń Przychodni A na potrzeby utworzenia poradni specjalistycznych wynosi 135 tys. zł, z czego 107.428 zł pochodzi ze środków publicznych przekazanych przez Powiat Krotoszyński.

Prace remontowe trwały od początku 2017 roku.

Poradnie specjalistyczne udzieliły w roku 2016 następującą ilość porad:

Lp.

Nazwa poradni

 

Ilość porad  w 2016 r.

 

1

chirurgiczna /Krotoszyn/

                         29 750

2

ortopedyczna

4 607

3

urologiczna

1 482

4

nefrologiczna

1 483

5

alergologiczna

2 579

6

diabetologiczna

4 371

7

onkologiczna

1 916

8

kardiologiczna

2 445

9

reumatologiczna

2 499

10

rehabilitacji

   271

11

położniczo-ginekologiczna /Krotoszyn/

5 366

 

Tekst: SPZOZ w Krotoszynie
Zdjęcia: Małgorzata Krupa