Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego

XXXIII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 13.00 w sali Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, przy ul. Kołłątaja 7.     

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok.

8.    Stan sanitarno-weterynaryjny w powiecie krotoszyńskim w 2016 roku.

9.    Stan sanitarno-epidemiologiczny w powiecie krotoszyńskim w 2016 roku.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   zmiany uchwały Nr VII/41/15 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,

b)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXVIII/180/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok,

c)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXVIII/179/16  z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2017-2020,

d)   przeprowadzenia kontroli doraźnej przez Komisję Rewizyjną.

11. Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.

12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

13. Zapytania i wolne głosy.

14. Zamknięcie obrad.

 

 

 Przewodniczący

Rady Powiatu 

 

 Leszek Kulka