Wirtualny spacer po urzędzie

Nasza „Mała Ojczyzna” w naszych marzeniach - podsumowanie konkursu

Podsumowanie etapu powiatowego  programu Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego z tematem wiodącym: Marzenie młodzieży o Wielkopolsce 2020+

Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego jest projektem edukacyjnym i obywatelskim mającym na celu:
1) popularyzację wiedzy o organizacji samorządu terytorialnego;
2) zapoznanie młodzieży szkolnej z zakresem działania, organizacją i zasadami funkcjonowania  Samorządu Województwa Wielkopolskiego;
3) rozwijanie zainteresowań kadry pedagogicznej  szkół i młodzieży szkolnej  działalnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego;
4) rozwijanie postaw obywatelskich młodzieży szkolnej.

W ramach tego programu zadaniem zespołu uczniowskiego było opracowanie  w formie  pisemnej lub prezentacji pracy na temat: Stąd jesteśmy! Nasza „Mała Ojczyzna” w naszych marzeniach.

Na konkurs zgłosiło się 11 zespołów. Ostatecznie złożono 9 prac.

W dniu 21 kwietnia w I LO im Hugona Kołłątaja w Krotoszynie komisja rekrutacyjna w składzie: Leszek Kulka – przewodniczący, Julian Jokś, Renata Zych-Kordus, Marzena Wiśniewska, Przemysław Wójcik, Andrzej Wichłacz  dokonała oceny zgłoszonych prac wraz z wysłuchaniem zespołów przygotowujących prace.

Poszczególne zespoły zajęły następujące miejsca:

I miejsce - Jakub Adamiak, Radosław Trawiński -  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp., opiekun: Piotr Osuch

II miejsce  -  Zuzanna Kusza, Weronika Kot - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krotoszynie, opiekun: Wioletta Nowak-Tyczyńska

II miejsce - Zuzanna Czachorek, Angelika Stefańska - I Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Krotoszynie, opiekun: Julita Ludwiczak

III miejsce - Agnieszka Bruder, Sylwia Drukarczyk - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp., opiekun: Piotr Osuch

Zwycięski zespół wraz z opiekunem będą reprezentować młodzież powiatu krotoszyńskiego w obradach Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego, który planowany jest 7.06.2017r.

Zespoły od I do III miejsca zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi  ufundowanymi przez Starostę Krotoszyńskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Krotoszyńskiego  oraz dyplomami na Sesji Rady Powiatu w dniu 28.04.2017r. Na sesji zaprezentowana zostanie również najlepsza praca.

PROTOKÓŁ z oceny prac konkursowych

Opracował: Andrzej Wichłacz