Wirtualny spacer po urzędzie

„25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”

Przy pięknej słonecznej pogodzie na placu Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie odbyło się wręczenie nagród powiatowego etapu XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.

W dniu 18 maja 2017 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jacek Strużyński wręczyli dyplomy i nagrody  zwycięzcom  etapu powiatowego XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.

Na konkurs wpłynęło 316 prac z całego powiatu, z tego:
- szkoły podstawowe – 267 prac,
- gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne  - 22 prace,
- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, świetlice terapeutyczne, oddziały integracyjne – 27 prac.

Prace nagrodzone i wyróżnione zostały wysłane na etap wojewódzki do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Laureatami konkursu zostali:

I grupa - autorzy w wieku od 6 do 9 r.ż.
I miejsce – Patryk Gurzyński – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.                           
II miejsce – Maria Benedyczak – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach
III miejsce – Franciszek Zawieja – Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie
Wyróżnienia:
- Zofia Kołata - Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima  i Przedszkole w Kobylinie
- Antoni Kołata - Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie

II grupa - autorzy w wieku od 10 do 13 r.ż
I miejsce – Oliwia Wójcik – Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie
II miejsce – Wiktoria Grobelna - Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie
III miejsce – Alicja Góralska – Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krotoszynie
Wyróżnienia:
- Monika Kaźmierczak - Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie
- Martyna Golińska – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.

III grupa - autorzy w wieku od 14 do nieukończonego 18 r.ż
I miejsce – Kamila Cichocka – Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie
II miejsce – Kinga Spruta - Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie
III miejsce – Robert Targański – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krotoszynie
Wyróżnienia:
- Jessica Modrzyńska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krotoszynie
- Malwina Waldowska – Zespół Szkół w Zdunach
- Paulina Stolińska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie

IV grupa – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych (do 18 r. ż.)
I miejsce – Izabela Łuczak – Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie
II miejsce – Julia Rachwalska - Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie
III miejsce – Szymon Kusza – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie                                                    
Wyróżnienia:
- Piotr Paradysz - Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie
- Błażej Organistka - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach                                                                      

Uroczystości towarzyszył pokaz dawnego i nowoczesnego sprzętu strażackiego. Zaprezentowała się również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Smolice ze swoją zabytkową sikawką.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Krotoszyńskiego.

Tekst: Alicja Figura, Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
Zdjęcia: kpt. Sławomir Włodarczyk, kpt. Tomasz Patryas