Wirtualny spacer po urzędzie

Powiatowe święto edukacji narodowej

13 października 2017r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na ręce dyrektorów szkół spłynęły  serdeczne życzenia dla wszystkich pracowników powiatowej oświaty.

Starosta krotoszyński Stanisław Szczotka w imieniu swoim i obecnego na uroczystości przewodniczącego Rady Powiatu Leszka Kulki, przekazał pedagogom i pracownikom obsługi szkół  gorące podziękowania.  Włodarz powiatu nie bez satysfakcji zauważył , iż wyniki egzaminów zewnętrznych wypadły w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bardzo dobrze. Podziękowania zostały także skierowane do nauczycieli placówek kształcenia specjalnego, którzy z poświęceniem wypełniają swoją misję.

Życzenia dla grona pedagogicznego szkół powiatowych przekazali m.in. zastępca burmistrza Krotoszyna Ryszard Czuszke oraz  dyrektor PCPR Andrzej Piotrowski, zastępca komendanta powiatowego policji Włodzimierz Szał i przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty starszy wizytator Rafał Paterek.  

O specyfice i wyzwaniach kształcenia specjalnego mówił w swym wystąpieniu Naczelnik Wydziału Edukacji , Kultury i Sportu Przemysław Wójcik.

Następnie starosta S. Szczotka i przewodniczący Rady L. Kulka wręczyli nagrody okolicznościowe wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom.  Był czas na życzenia i kwiaty oraz na tradycyjną pamiątkową fotografię.

Na Powiatowym Dniu Edukacji gościli radni, duszpasterze, emerytowani dyrektorzy, pracownicy administracji powiatowej oraz przedstawiciele oświaty – w tym szkół niepublicznych.

Miłym akcentem końcowym uroczystości był  niezwykle dowcipny i energetyczny występ uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie.

Tekst i zdjęcia: M. Wiśniewska