Wirtualny spacer po urzędzie

Podsumowano akcję usuwania azbestu w powiecie

W czwartek, 19 października 2017 r. o godz. 9:00 w sali Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie podsumowujące zakończenie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego”, zorganizowane z inicjatywy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego: wicestarosta Paweł Radojewski, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego Zbigniew Barański oraz pracownicy WOŚRiL: Paula Szymkowiak i Dominika Jokiel, przedstawiciele poszczególnych gmin powiatu: Jacek Paluszkiewicz (gmina Kobylin), Maciej Woźny (gmina Koźmin Wlkp.), Adrian Matysiak (gmina Zduny), Irena Koczorowska (Sulmierzyce), Alicja Marciniak i  Michał Kurek (gmina Krotoszyn) oraz Izabela Sobczak (gmina Rozdrażew).

W trakcie zebrania poruszono następujące tematy:

-        ilość przeprowadzonych odbiorów i demontażu wyrobów zawierających azbest w poszczególnych gminach, w tym zestawienie wagowe;
-        sposób podziału środków finansowych na poszczególne gminy;
-        szczegóły dotyczące podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
-        kwestia terminu zwrotu środków finansowych do poszczególnych gmin z terenu powiatu;
-        uwagi dotyczące wykonawcy robót;
-        odbiór i demontaż wyrobów zawierających azbest w roku 2018;
-        miejsce i sposób unieszkodliwiania azbestu przez wykonawcę robót;
-        zmiany w kwestii finansowania przedsięwzięć z WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2018 i w kolejnych latach.

Ponadto każdy przedstawiciel danej gminy otrzymał apel zachęcający mieszkańców gminy do wzięcia udziału w przyszłorocznej akcji usuwania wyrobów zawierających azbest, celem umieszczenia go w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń w siedzibie danego urzędu.

tekst i zdjęcia: Dominika Jokiel