Wirtualny spacer po urzędzie

Ścieżka szersza i bezpieczna dzięki wspólnej inwestycji

We środę, 27 czerwca 2018r. dokonano otwarcia poszerzonej ścieżki rowerowej łączącej Krotoszyn z Chachalnią w gminie Zduny. Ta popularna trasa jest teraz bardziej bezpieczna i komfortowa dzięki powiatowej inwestycji wspartej dofinansowaniem gmin Krotoszyn i Zduny. Za tę współpracę podczas otwarcia podziękowali włodarze powiatu.

W odbiorze uczestniczyli m.in. starosta Stanisław Szczotka, wicestarosta Paweł Radojewski oraz radny Rady Powiatu Juliusz Poczta, a także burmistrzowie – Krotoszyna Franciszek Marszałek i Zdun – Tomasz Chudy. Prace związane z poszerzeniem ścieżki pieszo - rowerowej na drodze powiatowej nr 5165P zamykają się kwotą 1 282 035 zł. W tym wykonano roboty nawierzchniowe o wartości 1 201 445,38 zł :

·        na terenie gminy Krotoszyn na kwotę  563 245,72 zł

·        na terenie gminy Zduny na kwotę  638 199,66 zł

Inwestycję dofinansował samorząd Zdun kwotą 330 000 zł, a samorząd Krotoszyna wyasygnował 320 000 zł. Zakres obejmował również nadzór techniczny, odnowę oznakowania pionowego i oznakowania poziomego na całej długości trasy.

Wykonawcą robót była firma Gembiak – Mikstacki Sp. j., która zadanie ukończyła przed terminem. Odnowę oznakowania pionowego i poziomego wykonał firma RAW – BUD  Sp. z o.o.  Szerokość ścieżki pieszo – rowerowej wynosi 2,5m i jest oznakowana znakami C16-13.

Tekst: PZD/M.Wiśniewska, zdjęcia:M.Wiśniewska