Wirtualny spacer po urzędzie

Szkolenie radnych powiatowych w ramach projektu z WRPO 2014+

16 lipca 2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie odbyło się szkolenie dla radnych Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Rajcy ćwiczyli nowe oprogramowanie, które wkrótce ma nie tylko wspomóc pracę rady, ale także ułatwić dostęp mieszkańcom do informacji o pracach radnych, przebiegu sesji i posiedzeń.

Szkolenie przeprowadził pan Hubert Marciniak z firmy MW CONCEPT sp. z o.o. – wykonawcy usługi, który został wyłoniony na podstawie przetargu nieograniczonego (postępowanie Nr: Or 272.6.2018.) Zadanie polega na wprowadzeniu systemu wspomagającego pracę Rady Powiatu i udostępniającego informacje dla mieszkańców.

Dzięki nowemu oprogramowaniu cały przebieg prac rady – przygotowane materiały, korespondencja, realizacja porządku obrad, głosowania, frekwencja itd. będą się odbywały przy pomocy specjalnego systemu, który nie tylko przyspieszy prace, ale też pozwoli na rejestrację obrad i przekaz do mieszkańców. Pierwsza sesja Rady Powiatu z użyciem programu „e-sesja” odbędzie się w sierpniu.  

W ten sposób Powiat Krotoszyński realizuje jedno z zadań objętych projektem pn. Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim.

Partnerem wiodącym projektu jest Miasto i Gmina Krotoszyn, a pozostałe gminy oraz powiat  występują w roli partnerów.  Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 2 775 646,07, wartość dofinansowania UE to 2 359 299,15 zł. Kwota dofinansowania jaką Powiat Krotoszyński otrzymał na realizację zadań to 433 111,86 zł.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów i realizacji zadań publicznych na terenie powiatu krotoszyńskiego.

 

Projekt pn. Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim,

realizowany jest w ramach

 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne

Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”