Wirtualny spacer po urzędzie

Wojewoda odznaczył zasłużonych działaczy i samorządowców

9 października 2018r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia zasłużonym mieszkańcom regionu odznaczeń państwowych. Wśród nich największą grupę stanowili działacze społeczni i pracownicy samorządowi z Powiatu Krotoszyńskiego. O nadanie odznaczeń wnioskował starosta krotoszyński Stanisław Szczotka, a w uroczystości uczestniczył Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Kulka. Okolicznością, która zainicjowała nadanie odznaczeń był jubileusz 20-lecia samorządu powiatowego.

Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenia:

Za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia Złoty Krzyż Zasługi przyznano Dionizemu Waszczukowi.

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechnienia sportu Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczono Henryka Jankowskiego.

Srebrny Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła przyznano panu Józefowi Januszkiewiczowi. 

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medal Złoty za Długoletnią Służbę  przyznano: Krzysztofowi Jelinowskiemu,  Andrzejowi Jerzakowi, Tadeuszowi Olejniczakowi, Halinie Włodarczyk, Janinie Wojciechowskiej, Danucie Zbornikowskiej-Serek. 

Medale Srebrne za Długoletnią Służbę przyznano:

Markowi Bekerowi, Katarzynie Chmielewskiej, Małgorzacie Grzempowskiej, Donacie Kali, Elżbiecie Kędzierskiej, Karolinie Klubie, Hannie Liberskiej, Lucynie Mikajewskiej-Trawińskiej, Małgorzacie Nyczce, Krzysztofowi Pawlakowi, Katarzynie Sobczak, Darii Urbańskiej, Marzenie Wiśniewskiej, Przemysławowi Wójcikowi,  Waldemarowi Wroneckiemu, Krystynie Zielonce, Grzegorzowi Ziętkiewiczowi.

 - Dzisiejsza uroczystość jest uznaniem i podziękowaniem dla Państwa zasług i osiągnięć. Jestem zaszczycony, że mogę w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy i swoim własnym wręczyć te zaszczytne odznaczenia państwowe. Czynię to z niezwykłą dumą, bo są wśród nas osoby o wielkim dorobku życiowym i zawodowym, które swoją postawą dają świadectwo, jak można poprzez własne życie służyć każdego dnia ojczyźnie - podsumował wojewoda Z. Hoffmann

Tekst: M. Wiśniewska – wykorzystano materiał WUW Poznań;

 zdjęcia: E. Waszczuk oraz WUW Poznań