Wirtualny spacer po urzędzie

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym

Zapraszamy do udziału w rozeznaniu cenowym w ramach  szacowania wartości zamówienia na wykonanie „Rozbudowa systemu PZGiK oraz uruchomienie nowych e-usług” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: Osi Priorytetowej 2: „Społeczeństwo informacyjne”, Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”.

Szczegóły w załącznikach poniżej.

 

Zaproszenie do rozeznania cenowego

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego