Wirtualny spacer po urzędzie

Stanisław Szczotka starostą, Juliusz Poczta przewodniczącym !

W środę, 21 listopada 2018 r., odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Radni złożyli ślubowanie, po czym wybrali ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępców, starostę i wicestarostę, zarząd oraz przewodniczących poszczególnych stałych komisji Rady.

Rozpoczęła się VI kadencja Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Podczas pierwszej sesji radni obsadzili najważniejsze funkcje i stanowiska.

Nowym przewodniczącym został Juliusz Poczta, który był jedynym kandydatem. Uzyskał poparcie 17 radnych (na ogólną liczbę 19). Jego zastępcami zostali: Irena Rękosiewicz (19 radnych głosowało za jej kandydaturą) i Dariusz Rozum (12 głosów za, 4 przeciw, 3 wstrzymujące). Trzecim kandydatem był Marian Włosik (7 za, 8 przeciw, 3 głosy wstrzymujące).

Jedynym pretendentem na stanowisko Starosty krotoszyńskiego był Stanisław Szczotka. Radni wybrali go 16 głosami za, przy dwóch przeciwnych i jednym wstrzymującym się. Taki sam wynik w głosowaniu uzyskał Paweł Radojewski, który ponownie został wicestarostą.

W skład nowo wybranego Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego weszli radni: Piotr Osuch (17 za, 2 przeciw), Wiesław Popiołek (17 za, 2 przeciw) i Miłosz Zwierzyk (18 za, 1 przeciw).

Przewodniczącym Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa został Marcin Leśniak (13 za, 6 przeciw), który w głosowaniu pokonał Zbigniewa Brodziaka (6 za, 6 przeciw, 7 wstrzymujących się). W skład tej komisji weszli ponadto: Zbigniew Brodziak,. Marcin Jamry, Wiesław Popiołek, Irena Rękosiewicz, Dariusz Rozum, Jarosław Kubiak, Andrzej Skrzypczak, Stanisław Szczotka, Marian Włosik, Miłosz Zwierzyk.

Przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych został Hieronim Marszałek (19 za). W tej komisji pracować będą ponadto: Ryszard Chojnicki, Hdenryk Jankowski, Grzegorz Król, Piotr Osuch, Juliusz Poczta, Paweł Radojewski i Jacek Zawodny.

Na czele Komisji Rewizyjnej stanął Andrzej Skrzypczak (19 za). Ponadto komisję tę tworzyć będą: Marcin Jamry, Marcin Leśniak, Hieronim Marszałek i Marian Włosik.

Szefem nowej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został Marcin Jamry (19 za). W tej komisji pracować będą: Ryszard Chojnicki, Marian Włosik i Jarosław Kubiak.

Tekst: Małgorzata Krupa
Zdjęcia: Małgorzata Krupa, Joanna Król