Wirtualny spacer po urzędzie

Dzień Pracownika Socjalnego

23 listopada 2018r.  pracownicy służb społecznych z terenu powiatu obchodzili swoje święto. Pierwszym punktem spotkania było oficjalne otwarcie nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego V kadencji  Leszek Kulka, starosta krotoszyński Stanisław Szczotka oraz dyrektor PCPR Andrzej Piotrowski. Następnie zaproszeni goście zwiedzili nową siedzibę Centrum przy ul. Floriańskiej 10. Jest to także siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  

Kolejnym punktem obchodów była konferencja zorganizowana w Bibliotece Publicznej im. A Fiedlera. Zwracając się do osób pracujących w służbach społecznych  powiatu S. Szczotka podziękował za ofiarną pracę i zwrócił uwagę na to, jak istotnym problemami się zajmują. Podziękowania pracownikom socjalnym złożyli także m.in. burmistrz Koźmina Wielkopolskiego Maciej Bratborski oraz Zdun – Tomasz Chudy.Kulminacyjnym punktem spotkania był wykład Katarzyny Łukowskiej z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a spotkanie zakończył koncert muzyczny.

Inwestycję przy ulicy Floriańskiej – polegającą na adaptacji budynku po przychodni SPZOZ, wykonano w II etapach. W pierwszym – o wartości 971 583,48 zł przeprowadzono szerokie prace termomodernizacyjne, w ramach których ocieplono ściany zewnętrzne oraz stropodach, wymieniono okna, nastąpiła modernizacja układu ciepłej wody użytkowej oraz automatyki regulacyjnej i pogodowej, dokonano także kompleksowej modernizacji instalacji c.o., wymiany grzejników i wymiany oświetlenia na nowoczesne i energooszczędne. Na ww. przedsięwzięcie Powiat Krotoszyński złożył wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i powiat pozyskał dofinansowanie w kwocie 400 000,00 zł (ok. 42 % wartości I etapu). Co istotne, w uzgodnieniu z powiatem remontu elewacji dokonał także inny użytkownik budynku – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

W ramach etap II inwestycji (o wartości 1 268 054,53 zł nastąpiła adaptacja (przebudowa i modernizacja) dawnych pomieszczeń przychodni na: - siedzibę (parter) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie oraz  (I i II piętro) - pomieszczeń na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Krotoszynie.

Warto wspomnieć, iż w dawnych mieszkaniach służbowych SPZOZ na III piętrze budynku powstanie tzw. mieszkalnictwo wspomagane dla młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze.

 

Tekst i zdjęcia: M. Wiśniewska