Wirtualny spacer po urzędzie

Będzie nowy autobus dla uczestników krotoszyńskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej!

W starostwie powiatowym w Krotoszynie podpisano 2 września 2019r. umowę, dzięki której Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansuje zakup nowego autobusu dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie. Umowę sygnowali – Prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg oraz starosta krotoszyński Stanisław Szczotka, a także wicestarosta Paweł Radojewski. W spotkaniu wzięli udział parlamentarzyści – Senator Łukasz Mikołajczyk i poseł Tomasz Ławniczak.

Na zakup autobusu Warsztat otrzyma 180 tys. 800 zł, co stanowi 70 proc. całości potrzebnej kwoty. Pojazd służyć będzie przede wszystkim dowozowi uczestników do Warsztatu na zajęcia, ale także – jak zaznaczył kierownik WTZ Paweł Kaczmarek – pozwoli osobom niepełnosprawnym na dotarcie do zakładów pracy. Dodać należy, iż w starostwie podpisano tego dnia także umowę na dofinansowanie kwotą 34,5 tys. zł złotych aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

–  Aby osoby z niepełnosprawnością mogły dobrze funkcjonować w przestrzeni publicznej i zawodowej, niezbędna jest dobra współpraca PFRON-u z samorządami. Powiat krotoszyński jest świetnym przykładem zaangażowania władz lokalnych we wspólną troskę o lepszą przyszłość mieszkańców, zwłaszcza najbardziej potrzebujących – podkreśla prezes PFRON Marlena Maląg.

Powiat krotoszyński korzysta szeroko ze wsparcia PFRON. W tym roku w ramach algorytmu na realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych została przeznaczona kwota w wysokości 115 000 zł. Zaś w ramach programu „Aktywny samorząd” PFRON przekazał prawie 168 tys. złotych. Kolejnych blisko 30 tys. zł zostało wypłaconych na realizację zajęć klubowych w WTZ-ach, a 13 tys. zł – na szkolenia dot. języka migowego.

- System wsparcia społecznego w powiecie krotoszyńskim uznaję za jedno z największych dokonań naszego młodego samorządu. Stawiamy szczególnie na aktywizację osób niepełnosprawnych i starszych, a także na wsparcie rodzin. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krotoszynie stanowią doskonały przykład takich udanych działań. Cieszę się, że ta placówka – już dziś bardzo otwarta na lokalną społeczność – będzie mogła dzięki zakupowi nowego autobusu stworzyć swoim podopiecznym jeszcze lepsze warunki do integracji społecznej  – twierdzi starosta krotoszyński Stanisław Szczotka.

Obecni na spotkaniu w starostwie parlamentarzyści podkreślili wagę porozumienia i z uznaniem wyrażali się o działaniach PFRON, który coraz większe środki przeznacza na wsparcie osób niepełnosprawnych i ich kompleksową rehabilitację. O tym mówił także dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie Andrzej Piotrowski, który zauważył, iż powiat w ciągu ostatnich 10 lat zrealizował projekty we wsparciem PFRON o wartości ponad 2, 6 mln zł, które to fundusz wsparł kwotą około 1,3 mln zł.

Tekst: M. Wiśniewska, Zdjęcia: M. Krupa