Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa

W piątek 22 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.      Środki zewnętrzne pozyskane przez Powiat Krotoszyński i jego jednostki
w roku 2019.

4.      Organizacja oświaty powiatowej w roku szkolnym 2019/2020.

5.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego
im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie,

b)      stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych w Krotoszynie w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych w Krotoszynie,

c)      stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
w Koźminie Wielkopolskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
w Koźminie Wielkopolskim,

d)      stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 1 im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Krotoszynie w pięcioletnie Technikum nr 1 im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Krotoszynie,

e)      stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 2 w Krotoszynie
w pięcioletnie Technikum nr 2 w Krotoszynie,

f)       stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 3 im. Jana Pawła II
w Krotoszynie w pięcioletnie Technikum nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie,

g)      stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Koźminie Wielkopolskim w pięcioletnie Technikum w Koźminie Wielkopolskim,

h)      stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 6 Specjalnego
w Krotoszynie,

i)       stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie,

j)       stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Borzęciczkach,

k)      ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

l)       ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz rozkładu pracy aptek w porze nocnej, w niedzielę święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w 2020 roku,

m)   zmiany uchwały VI/41/19 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i ustalenia planu finansowego środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

n)      ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,

o)      zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,

p)      zmiany uchwały Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok,

r)       zmiany uchwały Nr III/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2019-2022.

6.      Sprawy organizacyjne.

7.      Wolne głosy i wnioski.

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa

 

Marcin Leśniak