Wirtualny spacer po urzędzie

Studia pielęgniarskie już w Krotoszynie!

Z pełnym ceremoniałem należnym inauguracji roku akademickiego, odbyły się uroczystości związane z rozpoczęciem działalności Filii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego. Dzięki współpracy władz Powiatu Krotoszyńskiego i gnieźnieńskiej uczelni doszło do uruchomienia w Krotoszynie studiów licencjackich na kierunku PIELĘGNIARSTWO.

Uroczysta inauguracja miała miejsce 21 lutego 2020 r. na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1, gdzie uczelnia będzie miała swoją siedzibę.  Dzięki wsparciu powiatu wyposażono pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne filii. W chwili obecnej pielęgniarstwo studiować tu będzie 25 osób.  

Uroczystości inauguracyjne otworzyło wystąpienie prof. dr. hab. Janusza Wiśniewskiego – rektora PWSZ. Zaprezentował on uczelnię z Gniezna jako szkołę wiodącą w grupie wyższych szkół zawodowych, stawiającą na innowacje i na wymianę międzynarodową. Z kolei starosta krotoszyński Stanisław Szczotka podziękował władzom szkoły, jak również wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania filii w Krotoszynie. Jedną z nich jest pani Wanda Kruszczyńska. Ona z kolei przypomniała, iż w Krotoszynie przed laty istniała szkoła pielęgniarska wychowująca kolejne generacje kadry medycznej na potrzeby lokalnej służby zdrowia.

O zasadach działalność filii oraz o etosie zawodu pielęgniarskiego mówiła kierownik placówki – dr Katarzyna Plagens – Rotman, która po oficjalnym otwarciu zaprezentowała gościom pracownie i sale wykładowe.

Otwarcia filii w Krotoszynie pogratulował także władzom powiatu i uczelni poseł Tomasz Ławniczak, a w imieniu posła Jana Mosińskiego gratulacje złożył Łukasz Starczewski.  Na uroczystości obecni byli włodarze wszystkich gmin oraz radni powiatowi. Najważniejszymi uczestnikami  byli jednak sami studenci, którzy wobec profesorów uczelni i pocztu sztandarowego złożyli uroczyste ślubowanie.

Oficjalną część inauguracji zakończył wykład prof. dr hab. n. med. Pawła Chęcińskiego.

Tekst i zdjęcia: M. Wiśniewska

 

Filia Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie mieści się w dawnym internacie ZSP 1,  Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11.

Informacje nt. studiów można uzyskać pod telefonem 62 721 04 09

lub na stronie

www.pwsz.gniezno.edu.pl