Wirtualny spacer po urzędzie

Zakaz przebywania osoby towarzyszącej

SPZOZ w Krotoszynie wprowadza zakaz przebywania osoby towarzyszącej przy chorym, przyjmowanym na oddział szpitalny lub do poradni specjalistycznej.    

Ze względów epidemiologicznych i profilaktykę zakażeń COVID-19 przy przyjęciu Pacjentki/Pacjenta na oddział szpitalny/do poradni specjalistycznej  
 
ZAKAZUJE  SIĘ  PRZEBYWANIA  OSOBY TOWARZYSZĄCEJ  
W POMIESZCZENIACH SZPITALA/PORADNI
 
Wyjątek stanowią opiekunowie:
  • dzieci i młodzieży do 18. roku życia
  • chorych, którzy wymagają bezwzględnej pomocy przy poruszaniu się, lub porozumiewaniu się z pacjentem
  • chorych ubezwłasnowolnionych

Info: SPZOZ Krotoszyn