Wirtualny spacer po urzędzie

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice i Uczniowie!

Wobec wzrastającej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 na terenie naszego kraju Minister Edukacji Narodowej wprowadził czasowe ograniczanie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych (początkowo na okres od 11 do 25 marca 2020 r. z późniejszym jego wydłużeniem na okres od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.)

Realizacja procesu kształcenia w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. odbywać się będzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r., które zakłada wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość, a przede wszystkim równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu i dostosowanie zajęć do możliwości psychofizycznych ucznia.

W związku z powyższym od 25 marca 2020 r. zajęcia w kształceniu na odległość odbywać się będą zgodnie z planem lekcji, który zamieszczony zostanie w dzienniku elektronicznym lub na stronach internetowych szkół i placówek. 

Jednocześnie informuję, że  uczeń zobowiązany jest do realizacji wyznaczonych zadań i instrukcji zgodnie z zarządzeniami dyrektorów szkół i wytycznymi nauczycieli zamieszczonymi w dziennikach elektronicznych lub przesłanych rodzicom i uczniom drogą elektroniczną.

W przypadku wątpliwości i pytań rodzic może skontaktować się z szkołą telefonicznie, za pomocą dziennika elektronicznego lub poczty elektronicznej. 

Starostwa Krotoszyński
Stanisław Szczotka