Wirtualny spacer po urzędzie

UWAGA - Klienci Wydziału Komunikacji i Dróg

Aktualne informacje dotyczące rejestracji pojazdu.

Szanowni Państwo.
Klienci Wydziału Komunikacji i Dróg.

Informuję, że czasowa rejestracja pojazdu dokonana na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 
Dotyczy to rejestracji czasowej z urzędu po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu nowego lub używanego po jego zakupie w kraju lub zagranicą oraz na wniosek właściciela w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę,  przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.
 
Czasowa rejestracja pojazdu, zachowuje ważność w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli pojazd odpowiada warunkom określonym w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którego właścicielem lub posiadaczem jest osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie lub poddana leczeniu z powodu COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie techniczne.

Podstawa prawna:
Art. 15zzzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.)
Art. 85 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U.  z 2020 r. poz. 695)

Janusz Hyliński
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg