Wirtualny spacer po urzędzie

W Bożacinie podpisano umowy drogowe

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk oraz starosta krotoszyński Stanisław Szczotka i wicestarosta Paweł Radojewski, a także skarbik Andrzej Jerzak podpisali umowę na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.  Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 5162P w m. Gorzupia ul. Krotoszyńska.  Wartość dofinansowania to 91 tys. 082 zł.  Umowę o dofinansowaniu przebudowy ul. Łacnowej podpisał z wojewodą także samorząd Zdun.

Umowy sygnowano 26 czerwca w Bożacinie. Niedaleko tej miejscowości planowana jest bowiem obwodnica Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa. Obecny na spotkaniu minister Rafał Weber - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, złożył podpis pod uruchomieniem tego zadania w ramach Programu Budowy 100 Obwodnic. W tym rządowym dokumencie znalazły się bowiem m.in. obwodnice Koźmina Wlkp. (planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2020 r.,  Lata realizacji (budowy): 2024-2026) oraz Krotoszyna – Zdun – Cieszkowa (planowana data ogłoszenia przetargu: II kw. 2023 r, lat realizacji nie podano w Programie).

Gośćmi spotkania byli m.in. : Marlena Maląg - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, europosłanka Andżelika Możdżanowska, Jan Dziedziczak - Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą, sekretarz stanu w KPRM oraz posłowie Jan Mosiński i Tomasza Ławniczak, a także dyrektor poznańskiego oddziału GDDKiA Marek Napierała.

Tekst: Marzena Wiśniewska, zdjęcia: Małgorzata Krupa