Wirtualny spacer po urzędzie

Prace budowlane w szpitalu na zaawansowanym etapie

 Trwają prace w środku i na zewnątrz nowo budowanej części szpitala powiatowego. Przed budynkiem zamontowano zbiornik retencyjny wody pitnej i dostarczono komorę pompową. Zakończył się także montaż oświetlenia zewnętrznego, a na dachu, na ścieżki serwisowe, ułożono papę wierzchnią.

W szpitalu postawiono ścianki szklane (jeszcze bez szklenia) oraz drzwi aluminiowe, wylano masę samopoziomującą pod wykładziny oraz rozpoczęto montaż podwieszanych sufitów. Ponadto zainstalowano puszki w ścianach i położono przewody łączące trafostację z rozdzielnią główną. W ramach prac związanych z instalacją sanitarną, po zamknięciu ścianek wyprowadzono instalację i ułożono kanalizację deszczową. W rejonie pomieszczeń technicznych trwa obrabianie otworów drzwiowych i okiennych i  rozprowadzanie instalacji elektrycznych. Prowadzone są tam także prace malarskie. 

Rozbudowa głównej siedziby szpitala realizowana jest przez Powiat Krotoszyński w ramach projektu pn. Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji., który został sfinansowany z pożyczki inicjatywy JESSICA 2.

Zasadniczym elementem inwestycji jest dobudowa dwukondygnacyjnego skrzydła do istniejącego budynku, co pozwoli na lokalizację w jednym obiekcie oddziałów: SOR, anestezjologii i intensywnej terapii, wewnętrznego, chirurgicznego oraz pediatrycznego, ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego, a także chemioterapii – z izbą przyjęć wspólną dla wszystkich oddziałów, apteką szpitalną, centrum diagnostyki i innymi pomieszczeniami technicznymi niezbędnymi dla funkcjonowania placówki. Rozbudowie budynku szpitala towarzyszyć będzie zagospodarowanie przyległych terenów.

To największa inwestycja w dziejach powiatu. Pożyczka Jessica 2 służy dofinansowaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Operatorem tego zadania jest Bank Gospodarstwa Krajowego SA. Koniec rozbudowy planowany jest na III-IV kwartał tego roku.

 

 Tekst: Z. Czachorek/M.Wiśniewska , zdjęcia: Z. Czachorek, archiwum budowy