Wirtualny spacer po urzędzie

Komputery dla szkół - w ramach kolejnego projektu powiatu!

Dzięki dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, szkoły powiatu krotoszyńskiego prowadzące kształcenie zawodowe zyskały kolejne komputery do zdalnej nauki. Sprzęt dedykowany jest zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

Projekt pn. Wzrost jakości nauczania zdalnego w szkołach Powiatu Krotoszyńskiego prowadzących kształcenie zawodowe, poprzez doposażenie w sprzęt komputerowy realizowany jest w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Powiat Krotoszyński zakupił 24 wysokiej jakości laptopy. 16 z nich wyposażono w słuchawki i są przeznaczone dla uczniów, a 8 posiada zestawy głośnikowe i te dedykowane są nauczycielom.

Wartość całkowita projektu to : 115 000,00 zł, wkład własny wynosi  15% tej kwoty.

Przekazanie sprzętu nastąpiło w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. Komputery trafią teraz do uczniów i nauczycieli, którzy do tej pory dzielili sprzęt z domownikami.  Po zakończeniu zdalnej nauki laptopy zasilą szkolne  pracownie.

Tekst: M. Wiśniewska, zdjęcia: M. Krupa, W.Wronecki