Wirtualny spacer po urzędzie

Uwaga - silna mgła

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, Starosta Krotoszyński przekazuje treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 60 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych  Oddział w Poznaniu dnia 22.10.2019 r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wyborze oferty - ekspert w sieci

Dotyczy zapytania ofertowego na: pełnienie funkcji eksperta w II edycji sieci współpracy i samokształcenia „Praca z uczniem metodą eksperymentu” w ramach projektu pn. „Moje kompetencje  – moja przyszłość” – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

XIV sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 25 października 2019 r. o godzinie 13.00 w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie, przy ul. Kołłątaja 7.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe

Na zakup i dostawę podręczników dla uczniów szkół ogólnodostępnych uczestniczących w dodatkowych zajęciach dydaktycznych w ramach projektu pn. „Moje kompetencje - moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, z podziałem na zadania.

Czytaj więcej...

Przegląd zespołów ludowych powiatu

W niedzielę, 13 października w Nowej Wsi odbył się XIX Powiatowy Przegląd Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich. Współorganizatorami imprezy byli - Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, krotoszyńskie biuro Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Miejsko – Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, a także gmina Rozdrażew.

Czytaj więcej...

Powiatowe święto edukacji

14 października 2019r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na ręce dyrektorów szkół spłynęły  serdeczne życzenia dla wszystkich pracowników powiatowej oświaty.

Czytaj więcej...