Wirtualny spacer po urzędzie

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym

Zapraszamy do udziału w rozeznaniu cenowym w ramach  szacowania wartości zamówienia na wykonanie „Rozbudowa systemu PZGiK oraz uruchomienie nowych e-usług” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: Osi Priorytetowej 2: „Społeczeństwo informacyjne”, Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”.

Czytaj więcej...

Powiatowe święto edukacji

15 października 2018r. w I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na ręce dyrektorów szkół  serdeczne życzenia dla wszystkich pracowników powiatowej oświaty przekazali m.in. starosta krotoszyński, przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego, burmistrz Krotoszyna i naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Czytaj więcej...

Podsumowanie konkursu „Czujka w domu…”

10 października 2018r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, z udziałem Stanisława Szczotki Starosty Krotoszyńskiego, Franciszka Marszałka Burmistrza Krotoszyna oraz gospodarza uroczystości st. bryg. Jacka Strużyńskiego - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, odbyło się podsumowanie konkursu „Czujka w domu tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”.

Czytaj więcej...

Zawody jazdy konnej w Konarzewie

9 października 2018r. przejdzie do historii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie. Dzięki  organizatorom:  Klubowi Sportowemu „Huragan” działającemu w naszej placówce, Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska w Koniniei Stowarzyszeniu „Motylek”  na rzecz dzieci specjalnej troski przy SOSWw Konarzewie po raz pierwszy odbyły się tu Regionalne Zawody Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych Konarzew 2018. 

Czytaj więcej...