Wirtualny spacer po urzędzie

Katalog spraw

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

rejestracja pojazdów – procedury:
uprawnienia do kierowania pojazdami – procedury:
ośrodki szkolenia kierowców – procedury:
stacje kontroli pojazdów – procedury:
transport drogowy – procedury:
usuwanie pojazdów w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym – procedury:

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

procedury:

 

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

procedury:

 

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

procedury:

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

procedury:

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

procedury: