Wirtualny spacer po urzędzie

Poradnik antysmogowy

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przypomina, iż z dniem 1 maja 2018 r. z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 weszła w życie Uchwała nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Niniejsza Uchwała wprowadza na obszarze województwa wielkopolskiego, z wyłączeniem Miasta Poznania oraz Miasta Kalisza ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw celem zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko.

Opracowano na podstawie Uchwały nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. oraz Poradnika antysmogowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W załączeniu: